Община Елхово


О Б Я В А

24 април 2017

Общинска администрация Елхово уведомява всички жители и гости  на общината и собственици на пчелни семейства, че на 26.04.2017г. ще се извърши дезакаризация на зелени площи и детски градини на нейната територия. Обработката на терените срещу кърлежи ще се извърши с препарат „Бандит“ 10 ЕВ” от фирма „Пест Корект“ ЕООД. Препаратът е слабо токсичнен, безопасен...
Прочети ощe »

Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 април 2017 г.

20 април 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ   ДО г-н /г-жа/………………………….                                                                       …………………………………….. област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А       № 20 /19.04.2017 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.04.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 19-то заседание на Общински...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот №105008, отдел 54/12 по ЛУП 2011г. с площ 110,000дка, находящ се в м.”Мандрата” по КВС на землището на с.Изгрев

19 април 2017

ЗАПОВЕД   № РД-243 Елхово, 11.04.2017г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.20, ал./1/  и ал./3/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение №205/19/5/ на ОбС-Елхово, взето с протокол №19 от 27.03.2017г.    Н А...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба придобити при строително-ремонтните работи от ул. Камчия в гр. Елхово по следните обособени позиции

19 април 2017

З А П О В Е Д   № РД – 235 / 05.04.2017 г.            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти – частна общинска собственост за срок от 5/пет/години

19 април 2017

З А П О В Е Д   № РД-244 гр.Елхово, 11.04.2017г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление...
Прочети ощe »

Вторник, 25 Април 2017 / 16:38 часа

Времето в Елхово

Елхово
Слънчево
20°C
Усеща се като: 19°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 28%
Вятър: 3 m/s ЮИ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:18
Залез: 20:06