КАО_22. /СУНАУ ОБА13.13/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

Публикувано от: Община Елхово | 1 октомври 2012

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54

Необходими документи:

Искане по образец[1]

Срок за изпълнение:    7 дни – такса: 2лв.

3 дни – такса: 4лв.

1 ден – такса: 6 лв.

Начин на заплащане на услугата:

Банкова сметка: BG91STSA93008401554900
Код за вид плащане: 448007
Банка: БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО
BIC kод: STSABGSF
Endnotes:
  1. Искане по образец: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/05/mdt-1-2-4-5-6-7-9-22-KAO.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=11080