Открита е процедура по набиране на предложения за съставяне проектобюджет на община Елхово за 2016г.

Публикувано от: Община Елхово | 27 октомври 2015

Съгласно заповед № РД-920/ 21.10.2015г. на ВрИД кмет на община Елхово – г-жа Пепа Кючукова е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проектобюджет на община Елхово за 2016г. Заповедта е издадена в изпълнение на утвърден бюджетен календар.

Всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложеният в поставените за целта кутии на следните места:

както и на e-mail: obshtina@elhovobg.org[1]

Срокът за представяне на предложенията е до 06.11.2015г.

Endnotes:
  1. obshtina@elhovobg.org: mailto:obshtina@elhovobg.org

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18327