Проектът „И аз имам семейство” удължава действието си до края на 2015г.

Публикувано от: Община Елхово | 27 октомври 2015

i az-imam-semeistvo(512 x 384)[1]Със заповед № РД08-28 от 26.10.2015 г. е удължено действието на проект „И аз имам семейство“ до края на 2015г.
С оглед финансовото осигуряване на предлаганага услуга „приемна грижа“ бюджетът на операцията вече надхвърля 28 милиона лева, при първоначално финансиране от 15 милиона лева. Проектът се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 общини и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Чрез него се прилага нов подход при предоставянето на приемна грижа и се увеличава броят на приемните семейства, които се грижат за деца в риск.
От стартирането на услугата до края на август 2015 г. в 83-те общини партньори по проекта са приети около 1840 заявления от кандидати за приемни родители, като комисиите по приемна грижа са утвърдили 1185 приемни семейства. Настанените в приемни семейства деца по проекта са над 2150.
В община Елхово утвърдените професионални приемни семейства са 10, а в 8 от тях има настанени деца.

Endnotes:
  1. [Image]: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/10/i-az-imam-semeistvo512-x-384.jpg

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18331