Извлечение от Определение № 378/19.10.2015 год. по НОХД № 626/2015 год. по описа на PC-Елхово

Публикувано от: Община Елхово | 30 октомври 2015

Извлечение от влязло в сила на 19.10.2015 год., Определение № 378/19.10.2015 год. по НОХД № 626/2015 год.[1] по описа на PC-Елхово, с което на ДЖОМАХАН КАНДАХАРИ /JUMAKHAN KANDAHARI/, роден на 01.01.2000 год. в гр.Баджур, Пакистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ в гр.Кондуз, Ислямска Република Афганистан, е определено наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Endnotes:
  1. Определение № 378/19.10.2015 год. по НОХД № 626/2015 год.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/opredelenie-378-dk.pdf

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18341