Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2018 г.

Публикувано от: Община Елхово | 7 ноември 2017

[1]Съгласно заповед № РД-716/ 06.11.2017 г. на кмета на община Елхово – г-н Петър Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Елхово за 2018 г.

Всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложеният в поставените за целта кутии на следните места:

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: obshtina@elhovobg.org[2]

Срокът за представяне на предложенията е до 30.11.2017 г.

 

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/img_7958.jpg
  2. obshtina@elhovobg.org: mailto:obshtina@elhovobg.org

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=21623