ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 Г.

Публикувано от: Община Елхово | 3 януари 2018

[1]         Съгласно заповед № РД-4/ 03.01.2018 г. на кмета на община Елхово на 11 януари 2018 г. от 15,00 ч. в заседателната зала ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Елхово за 2018 г.

         Съгласно чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета за следващата година. За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който е неразделна част от проекта на общински бюджет.

         Община Елхово кани всички жители, юридически лица, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането!

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/DJI_0056-1.jpg

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=21938