На 08.05 и на 15.05.2019г. експерти при ТП на НОИ – Ямбол ще консултират гражданите имащи право да се пенсионират през настоящата 2019 година

by Община Елхово | 30 април 2019 13:59

[1]На 08.05 и на 15.05.2019г. експерти при ТП на НОИ – Ямбол ще консултират гражданите имащи право да се пенсионират през настоящата 2019 година[2]

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/04/171201165714qm.jpg
  2. На 08.05 и на 15.05.2019г. експерти при ТП на НОИ – Ямбол ще консултират гражданите имащи право да се пенсионират през настоящата 2019 година: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/04/noi.jpg

Source URL: http://elhovobg.org/?p=24223