Публично обсъждане на отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово

by Община Елхово | 24 юли 2019 15:36

[1]На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35 ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ще се проведе

Публично обсъждане на отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2018 г. на 07.08.2019 г. от 11,00 ч. в залата на общинска администрация.

Каним всички жители на общината и заинтересовани страни да участват в обсъждането!

 

Материал за отчет 2018г.[2]

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/DJI_0056-1.jpg
  2. Материал за отчет 2018г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/08/брошура-отчет-2018.docx

Source URL: http://elhovobg.org/?p=25018