Нов общински съветник

by Община Елхово | 25 юли 2019 11:34

[1]На заседанието на ОбС Елхово днес бе оповестено решението на Общинската избирателна комисия /ОИК/ за прекратяване на правомощията на общинския съветник от коалиция 

„БСП и левицата“ Димитър Загоров, който е депозирал искане за предсрочно прекратяване на правомощията.

Димитър Димитров от Общинската избирателна комисия обяви избора на новия общински съветник от коалиция „БСП и левицата“ Красимир Кръстев и връчи удостоверението на ОИК за избор на общински съветник.

Красимир Кръстев се закле в името на Република България да спазва конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководи от интересите на гражданите от община Елхово, и да работи за тяхното благоденствие.

След като изрече думите “Заклех се” Красимир Кръстев положи подписа си върху клетвения лист, зае мястото си на общински съветник и взе участие в заседанието на местния парламент.

На днешното заседание Красимир Кръстев бе избран за член на Постоянната комисия по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ).

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/PhotoPictureResizer_190725_100641742_crop_3182x2000-600x377-1.jpg

Source URL: http://elhovobg.org/?p=25021