МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА: 30 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА РЕГИСТРИРАНЕ В ЕСТИ

by Община Елхово | 12 септември 2019 14:54

[1]Считано от  1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.           

От Министерство на туризма напомнят, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).

За достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация (EСТИ):  http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/informaciya-otnosno-dostup-do-internet[2]

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/09/thumb_c9d408b264e9d4d9cd9a01ea732ead2f.jpg
  2. http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/informaciya-otnosno-dostup-do-internet: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/informaciya-otnosno-dostup-do-internet

Source URL: http://elhovobg.org/?p=25319