КАО_7. /СУНАУ ОБА13.7/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК

Публикувано от: Община Елхово | 1 октомври 2012

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси – чл. 61и ал. 5

Необходими документи:

Искане по образец[1]

Такса:  няма

Срок за изпълнение: Веднага
Endnotes:
  1. Искане по образец: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/05/mdt-1-2-4-5-6-7-9-22-KAO.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=4284