Е-услуги

by Община Елхово | 11 февруари 2013 17:59


reg РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТspravka СПРАВКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


справки[1]  ИЗВЪРШВАНЕ НА Е- УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС[2]


Endnotes:
  1. [Image]: https://151.237.93.253:8889/WebUslugi/frmEUslugi.aspx
  2. ИЗВЪРШВАНЕ НА Е- УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС: https://elhovo.imeon.bg:8889/WebUslugi/

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=11114