НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

by Община Елхово | 2 февруари 2015 12:58

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ от сайта на МРРБ[1]

Методически указания на МРРБ[2]

Изменени Методически указания на МРРБ[3] – април 2015

Закон за управление на етажната собственост[4]

Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост[5]

Образци по Програмата за създаване сдружение на собствениците:

 

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост[26]

Регистър за хода на изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Елхово[27]

Endnotes:
 1. ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ от сайта на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148
 2. Методически указания на МРРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/metodicheski-ukaziq-MRRB.doc
 3. Изменени Методически указания на МРРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Изменени-Методически-указания_април-2015.docx
 4. Закон за управление на етажната собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/ZAKON-ETAJNA-SOBSTVENOST.pdf
 5. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NAREDBA-2.doc
 6. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/zaqvlenie-sdrujeniq.doc
 7. Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-1_Покана-за-свикване-на-ОС_учредване-на-СС.doc
 8. Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-2_Протокол-от-залепване-на-поканата_учредване-на-СС.doc
 9. Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-3_Протокол-от-ОС-за-учредяване-на-СС.doc
 10. Приложение 4_Споразумение за създаване на СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-4_Споразумение-за-създаване-на-СС.doc
 11. Примерен образец на Списък на собствениците участващи в сдружението: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/spisyk-na-sobstvenicite.doc
 12. Примерен образец на Съгласие и образец от подпис: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/nz-podpisi.doc
 13. Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-5_Заявление-за-интерес-и-финансова-помощ.doc
 14. Приложение 6_Справка за ССО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-6_Справка-за-ССО.doc
 15. Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-7_Покана-за-свикване-на-ОС-на-СС.doc
 16. Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-8_Протокол-от-залепване-на-поканата-за-ОС-на-СС.doc
 17. Приложение 9_Протокол от ОС на СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-9_Протокол-от-ОС-на-СС.doc
 18. Приложение 10_Договор СС-община: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-10_Договор-СС-община.docx
 19. Приложение 11_Договор за целево финансиране: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-11_Договор-за-целево-финансиране.docx
 20. Приложение-12_Декларация-нечлен-на-СС: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-12_Декларация-нечлен-на-СС.docx
 21. Приложение 13_КЛ областен управител: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-13_КЛ-областен-управител.doc
 22. Приложение 14_Схема_минимални помощи: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-14_Схема_минимални-помощи.docx
 23. Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-15_Покана-за-свикване-на-ОС-на-собствениците-ЕС.docx
 24. Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-16_Протокол-от-залепване-на-поканата-за-ОС-на-собствениците-ЕС.docx
 25. Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Приложение-17_Протокол-от-ОС-на-собствениците-ЕС.docx
 26. Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост: https://opendata.government.bg/dataset/pernctbp-ha-cdpyxehnrtac
 27. Регистър за хода на изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/05/registyr-za-hoda-na-izpylnenie-na-programata-obshtina-Elhovo3.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=16890