Предварителни обявления

by Община Елхово | 20 февруари 2015 08:05

 

Предварително обявление – строителство – 2016 г.[1] – [Дата на публикуване – 17 февруари, 2016 година]

Предварително обявление – строителство – 2015 г.[2] – [Дата на публикуване – 20 февруари, 2015 година]

Endnotes:
  1. Предварително обявление – строителство – 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/predvaritelno-obiavlenie.pdf
  2. Предварително обявление – строителство – 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/predvaritelni-obqvleniq-stroitelstvo-2015.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=17030