Вътрешни правила по ЗОП

by Община Елхово | 30 декември 2014 11:50

 

Вътрешни правила[1] за реда на планиране и организация на провеждането на процедурите по ЗОП и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Елхово – [Дата на публикуване – 30 декември, 2014 година]

Вътрешни правила[2] за поддържането на профила на купувача в община Елхово – [Дата на публикуване – 30 декември, 2014 година]

Endnotes:
  1. Вътрешни правила: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Vatreshni-pravila-ZOP-2014.doc
  2. Вътрешни правила: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/Vutreshni-pravila-Profil-na-kupuvacha.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=17151