Адрес за кореспонденция

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

Община Елхово

БУЛСТАТ 000970165

Администрация
Адрес:
ул. Търговска 13
област Ямбол
град Елхово
Република България
8700

Телефон: +359 478 88004 /централа/

Fax: +359 478 88034

e-mail: obshtina@elhovobg.org[1]

Website: http://www.elhovobg.org

Endnotes:
  1. obshtina@elhovobg.org: mailto:obshtina@elhovobg.org

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=1996