Заместник кметове

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

заместник-кмет

Пепа Кючукова

e-mail:  p.kyuchukova@elhovobg.org[1]

тел. 0478/88 016

 

5_Jivka Kafedjievaзаместник-кмет

Живка Кафеджиева

e-mail: zh.kafedzhieva@elhovobg.org[2]

тел. 0478/88 015

Endnotes:
  1. p.kyuchukova@elhovobg.org: mailto:p.kyuchukova@elhovobg.org
  2. zh.kafedzhieva@elhovobg.org: mailto:zh.kafedzhieva@elhovobg.org

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2000