Секретар

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

Секретар

Венета Димитрова

e-mail: v.dimitrova@elhovobg.org[1]

тел. 0478/81 254

 

Endnotes:
  1. v.dimitrova@elhovobg.org: mailto:v.dimitrova@elhovobg.org

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2002