Декларации по ЗПУКИ – чл.12, т.1 т.2 т.3 т.4

by Община Елхово | 25 юни 2012 14:16

Ръководство

Пепа Петрова Кючукова – Декларации по чл.12, т.1 и т.2[1]
Живка Тодорова Кафеджиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[2]
Венета Атанасова Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[3]

Кметски наместници

Иван Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[4]
Паскал Караников – Декларации по чл.12, т.1 т.2[5]
Руска Радева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[6]
Руска Трънкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[7]
Величка Динева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[8]
Иван Франсъзов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[9]

Общинска администрация

Емилия Русева -Декларация по чл.12, т.2 [10]
Стоян Нейчев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[11]
Петя Назърова-Караджова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[12]
Анелия Добрева – Декларации по чл.12,т.1 т.2[13]

отдел „Административно-информационно обслужване“

Славена Вълкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[14]
Мария Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[15]
Живко Генушев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[16]
Христина Карапавлова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[17]
Милена Василева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[18]
Натали Танева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[19]

отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ“

Жана Драгоева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[20]
Ана Георгиева -Декларация по чл.12, т.1 т.2 т.3[21]
Радка Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[22]
Валентина Маринова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[23]
Радина Атанасова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[24]
Росица Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[25]
Жана Йорданова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[26]
Ивелина Желева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[27]
Недялка Тодорова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[28]
Еленка Долапчиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[29]

отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“

Даниела Минкова – Декларация по чл.12, т.1 т.2 т.3[30]
Неделина Петева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[31]
Добринка Дженкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[32]
Албена Драгоева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[33]

отдел „Териториално селищно устройство и строителство“

Валентина Караджова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[34]
Веса Алексиева-Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[35]
Велик Великов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[36]
Георги Ненов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[37]
Николинка Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[38]
Андон Андонов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[39]
Габриела Атанасова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[40]

отдел „Стопанско управление, общинска собственост и екология“

Галина Янузова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[41]
Нина Методиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[42]
Диана Кьосева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[43]
Жулиета Камбурова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[44]
Гергана Кирова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[45]
Таня Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[46]
Галина Калканджиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[47]

отдел „Местни данъци и такси“

Ташка Челебиева  – Декларации по чл.12, т.1 т.2[48]
Иван Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[49]
Мирослава Тонева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[50]
Недялка Славова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[51]
Кръстина Стефанова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[52]
Галя Кюстелова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[53]
Тодорка Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[54]
Атанас Борисов – Декларация по чл.12, т.1 т.2[55]
Теодора Стоянова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[56]
Стойка Кърджева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[57]

отдел „Обществени поръчки и обществен ред“

Дияна Михнева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[58]
Славка Дражева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[59]
Ташко Апостолов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[60]
Виолета Бакалова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[61]

Дейност: „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“

Петко Радичков – Декларации по чл.12, т.1 т.2[62]
Павлин Илиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[63]

Дейност: „Чистота“

Павлин Иванов  – Декларации по чл.12, т.1 т.2[64]

Дейност: „Спортна база за спорт на всички“

 

Други дейности

Христо Христов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[65]
Ивелина Романова – Декларация по чл.12, т.1 т.2[66]
Мария Костадинова – Декларация по чл.12, т.1 т.2[67]
Мариана Славова-Милева – Декларация по чл.12, т.1 т.2[68]
Целодневни детски градини

Мария Какърова – Декларация по чл.12, т.2[69]
Милена Панчева  – Декларации по чл.12, т.1 т.2[70]

Endnotes:
 1. Пепа Петрова Кючукова – Декларации по чл.12, т.1 и т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/pepa-kuchukova2.pdf
 2. Живка Тодорова Кафеджиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/jivka-kafedjieva.pdf
 3. Венета Атанасова Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/veneta-dimitrova.pdf
 4. Иван Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/ivan-geogriev-kmett.pdf
 5. Паскал Караников – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/paskal-karanikov.pdf
 6. Руска Радева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/ruska-radeva.pdf
 7. Руска Трънкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/ruska-trynkova.pdf
 8. Величка Динева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/velichka-dineva.pdf
 9. Иван Франсъзов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/ivan-fransyzov.pdf
 10. Емилия Русева -Декларация по чл.12, т.2 : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/emiliq-ruseva.pdf
 11. Стоян Нейчев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/stoqn-neichev.pdf
 12. Петя Назърова-Караджова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/petq-nazyrova-karadjova.pdf
 13. Анелия Добрева – Декларации по чл.12,т.1 т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/aneliq-jelqzkkova.pdf
 14. Славена Вълкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/slavenavalkova.pdf
 15. Мария Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/mariq-petrova.pdf
 16. Живко Генушев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/jivko-genushev.pdf
 17. Христина Карапавлова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/hristina-karapavlova.pdf
 18. Милена Василева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/milena-vasileva.pdf
 19. Натали Танева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/natali12.pdf
 20. Жана Драгоева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/jana-dragoeva-1.pdf
 21. Ана Георгиева -Декларация по чл.12, т.1 т.2 т.3: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/ana-georgieva-1.pdf
 22. Радка Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/radka-petrova.pdf
 23. Валентина Маринова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/valentina-marinova.pdf
 24. Радина Атанасова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/radina-atanasova.pdf
 25. Росица Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/rosica-dimitrova.pdf
 26. Жана Йорданова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/jana-jordanova.pdf
 27. Ивелина Желева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/ivelina-jeleva.pdf
 28. Недялка Тодорова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/nedqlka-todorova.pdf
 29. Еленка Долапчиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/elenka-dolapchieva.pdf
 30. Даниела Минкова – Декларация по чл.12, т.1 т.2 т.3: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/daniela-minkova-1.pdf
 31. Неделина Петева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/nedelina-peteva.pdf
 32. Добринка Дженкова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/dobrinka-djenkova.pdf
 33. Албена Драгоева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/albena-dragoeva.pdf
 34. Валентина Караджова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/valentina-karadjova-2.pdf
 35. Веса Алексиева-Димитрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/vesa-dimitrova.pdf
 36. Велик Великов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/velik-velikov.pdf
 37. Георги Ненов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/georgi-nenov.pdf
 38. Николинка Петрова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/nikolinka-petrova.pdf
 39. Андон Андонов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/andon-andonov.pdf
 40. Габриела Атанасова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/gabriela-atanasova.pdf
 41. Галина Янузова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/galina-qnuzova.pdf
 42. Нина Методиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/nina-metodieva.pdf
 43. Диана Кьосева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/diana-kioseva.pdf
 44. Жулиета Камбурова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/julieta-kamburova.pdf
 45. Гергана Кирова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/gergana-kirova.pdf
 46. Таня Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/tanq-st-ivanova.pdf
 47. Галина Калканджиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/galina-kalkandjieva.pdf
 48. Ташка Челебиева  – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/tashka-chelebieva.pdf
 49. Иван Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/ivan-georgiev.pdf
 50. Мирослава Тонева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/miroslava-toneva.pdf
 51. Недялка Славова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/nedqlka-slavova.pdf
 52. Кръстина Стефанова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/krystina-stefanova.pdf
 53. Галя Кюстелова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/galq-kustelova.pdf
 54. Тодорка Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/todorka-ivanova.pdf
 55. Атанас Борисов – Декларация по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/atanas-borisov-1.pdf
 56. Теодора Стоянова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/teodora-stoqnova-12-t12.pdf
 57. Стойка Кърджева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/stoika-kardjeva.pdf
 58. Дияна Михнева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/diana-mihnewa.pdf
 59. Славка Дражева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/slavka-drajeva-2.pdf
 60. Ташко Апостолов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/tashko-apostolov.pdf
 61. Виолета Бакалова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/violeta-bakalova.pdf
 62. Петко Радичков – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/petko-radichkov.pdf
 63. Павлин Илиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/pavlin-iliev.pdf
 64. Павлин Иванов  – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/pavlin-ivanov.pdf
 65. Христо Христов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/hristo-hristov-2.pdf
 66. Ивелина Романова – Декларация по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/romanova.pdf
 67. Мария Костадинова – Декларация по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/mariq-kostadinova.pdf
 68. Мариана Славова-Милева – Декларация по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/mariana-mileva.pdf
 69. Мария Какърова – Декларация по чл.12, т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/mariq-kakyrova1.pdf
 70. Милена Панчева  – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/milena-pancheva.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2006