Публични регистри

by Община Елхово | 30 ноември 2016 15:21

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ[1]

Endnotes:
  1. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/referendum.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=20210