Декларации по ЗПУКИ – чл.12, т.1 т.2 т.3 т.4

by Община Елхово | 20 април 2012 14:19

Кмет на община

Петър Андреев Киров – Декларации по чл.12, т.1 т.2[1]

Общински съвет

Атанас Попов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[2]
Атанас Стоянов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[3]
Блага Георгиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[4]
Димитър Биволаров – Декларации по чл.12, т.1 т.2[5]
Димитър Загоров – Декларации по чл.12, т.1 т.2[6]
Димитър Парушев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[7]
Донка Георгиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4[8]
Йовка Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[9]
Кирил Киров – Декларации по чл.12, т.1 т.2[10]
Любен Димитров – Декларации по чл.12, т.1 т.2[11]
Мария Петрова-Минчева – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4[12]
Николай Тончев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[13]
Стоян Овчаров – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4[14]
Стоянка Маджарова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[15]
Татяна Дюлгерова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[16]
Янко Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4[17]
Христо Делигрозев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[18]

Кметове на кметства

Димитър Бившев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[19]
Дянка Славова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[20]
Елена Танчева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[21]
Желязка Стоянова – Декларации по чл.12, т.1 т.2[22]
Киро Хаджиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2[23]
Кръстьо Драганов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[24]
Мара Калчева– Декларации по чл.12, т.1 т.2[25]
Мария Желева – Декларации по чл.12, т.1 т.2[26]
Петър Върбанов – Декларации по чл.12, т.1 т.2[27]
Сашо Ангелов– Декларации по чл.12, т.1 т.2[28]
Стефан Пеев– Декларации по чл.12, т.1 т.2[29]
Христо Гечев– Декларации по чл.12, т.1 т.2[30]

Общински дружества

Георги Ангелов – Декларации по чл.12,  т.2[31]
Николай Христов – Декларации по чл.12,  т.2[32]
Димитър Помаков – Декларации по чл.12,  т.2[33]
Стоян Габров – Декларации по чл.12,  т.2[34]

 

Endnotes:
 1. Петър Андреев Киров – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/petyr-kirov.pdf
 2. Атанас Попов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/atanas-popov.pdf
 3. Атанас Стоянов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/atanas-stoqnov.pdf
 4. Блага Георгиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/blaga-georgieva.pdf
 5. Димитър Биволаров – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/dimityr-bivovarov.pdf
 6. Димитър Загоров – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/dimityr-zagorov.pdf
 7. Димитър Парушев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/dimityr-parushev.pdf
 8. Донка Георгиева – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/donka-georgieva.pdf
 9. Йовка Иванова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/yovka-ivanova.pdf
 10. Кирил Киров – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/kiril-kirov.pdf
 11. Любен Димитров – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/lqben-dimitrov.pdf
 12. Мария Петрова-Минчева – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/mariq-petrova-mincheva.pdf
 13. Николай Тончев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/nikolai-kolev.pdf
 14. Стоян Овчаров – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/stoqn-ovcharov.pdf
 15. Стоянка Маджарова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/stoqnka-madjarova.pdf
 16. Татяна Дюлгерова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/tatqna-diulgerova.pdf
 17. Янко Георгиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2 т.4: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/qnko-georgiev.pdf
 18. Христо Делигрозев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/hristo-deligrozev1.pdf
 19. Димитър Бившев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/dimityr-bivshev.pdf
 20. Дянка Славова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/dqnka-slavova.pdf
 21. Елена Танчева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/elena-tancheva.pdf
 22. Желязка Стоянова – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/jelqza-stoqnova.pdf
 23. Киро Хаджиев – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/kiro-hadjiev.pdf
 24. Кръстьо Драганов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/krysto-draganov.pdf
 25. Мара Калчева– Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/mara-kalcheva.pdf
 26. Мария Желева – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/mariq-jeleva.pdf
 27. Петър Върбанов – Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/petyr-varbanov.pdf
 28. Сашо Ангелов– Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/sa6o-angelov.pdf
 29. Стефан Пеев– Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/stefan-peev.pdf
 30. Христо Гечев– Декларации по чл.12, т.1 т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/hristo-gechev.pdf
 31. Георги Ангелов – Декларации по чл.12,  т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/georgi-angelov.pdf
 32. Николай Христов – Декларации по чл.12,  т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/nikolai-hristov.pdf
 33. Димитър Помаков – Декларации по чл.12,  т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/dimityr-pomakov.pdf
 34. Стоян Габров – Декларации по чл.12,  т.2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/stoqn-gabrov.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2027