Отчети на кмета

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:20

 

Програма за управление[1] /мандат 2015 – 2019 година/

Годишен отчет [2] за изпълнение на Програма за управление през 2016г.

 

Endnotes:
  1. Програма за управление: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/мандатна-програма-2015-2019.docx
  2. Годишен отчет : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/2016-ot4et.docx

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2032