Сключени договори

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:20

 

Договори за 2009 година

Доставка на горива и гориво-смазочни материали[1]

Доставка на хранителни продукти със свой превоз за детските и социални заведения в община Елхово[2]

 
Канализация ромски квартали 131 до 142 град Елхово[3]

Строително монтажни работи по IV-то класната пътна и улична мрежа[4]

Доставка на строителни материали по видове и количества[5]

Строителни работи на микропроект №1607[6]

 

Договори за 2008 година

Оптимизиране на училищната мрежа- обзавеждане на училищата в община Елхово[7]

Възстановяване плочест водосток на р.Араплийска с.Чернозем[8]

Доставка на сметосъбираща машина[9]

Строително монтажни работи по IV-то класната пътна мрежа[10]

Строително монтажни работи със енергоспестяващ ефект в ОУ „Паисий Хилендарски“[11]

Доставка на строителни материали по видове и количества[12]

Строителство на подобекти[13]

Endnotes:
 1. Доставка на горива и гориво-смазочни материали: http://wp-content/uploads/2012/06/gorivo-i-smazochni-mat.-3-02-2009g.pdf
 2. Доставка на хранителни продукти със свой превоз за детските и социални заведения в община Елхово: http://wp-content/uploads/2012/06/hranitelni-produkti-2009g.pdf
 3. Канализация ромски квартали 131 до 142 град Елхово: http://wp-content/uploads/2012/06/kanalizaciq-9-02-2009g.pdf
 4. Строително монтажни работи по IV-то класната пътна и улична мрежа: http://wp-content/uploads/2012/06/SMR-4-to-klasna-mreja-134-02-2009g.pdf
 5. Доставка на строителни материали по видове и количества: http://wp-content/uploads/2012/06/stroitelni-materiali-2009g.pdf
 6. Строителни работи на микропроект №1607: http://wp-content/uploads/2012/06/stroitelni-rab.-po-mikroproekt-107-02-2009g.pdf
 7. Оптимизиране на училищната мрежа- обзавеждане на училищата в община Елхово: http://wp-content/uploads/2012/06/opt.-na-uch.-mreja-2008g.pdf
 8. Възстановяване плочест водосток на р.Араплийска с.Чернозем: http://wp-content/uploads/2012/06/plochest-vodostok-49-02-2008g.pdf
 9. Доставка на сметосъбираща машина: http://wp-content/uploads/2012/06/smetop.mashina-78-02-2008g.pdf
 10. Строително монтажни работи по IV-то класната пътна мрежа: http://wp-content/uploads/2012/06/SMR-4-to-klasna-46-02-2008g.pdf
 11. Строително монтажни работи със енергоспестяващ ефект в ОУ „Паисий Хилендарски“: http://wp-content/uploads/2012/06/SMR-Paisii-85-02-2008g.pdf
 12. Доставка на строителни материали по видове и количества: http://wp-content/uploads/2012/06/stroitelni-materiali-2008g.pdf
 13. Строителство на подобекти: http://wp-content/uploads/2012/06/stroitelstvo-na-podobekti-57-02-2008g.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2034