Бюджет


Сборен бюджет на община Елхово за 2017 г.

Приходи 2017 г.

Разходи 2017 г.

Разходи по разпоредители 2017 г.

Преходен остатък 2016 г.

Поименен списък 2017 г.

Разчет СЕС 2017 г.

Пътни разходи 2017 г.

Капиталови разходи § 40-00 2017 г.

Погребални услуги 2017 г.

Актуализирана прогноза 2017-2019 г.

Второстепенни разпоредители 2017 г.

Протокол публично обсъждане 2017 г.

Бюджет образовaние 2017

Заповед формули

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО

Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за месец януари

Отчет за месец февруари

Отчет за месец март

 Заверка годишен финансов отчет 2015 г.

Пояснителни сведения 2015 г.

Счетоводен баланс 2015 г.

Отчет за приходите и разходите 2015 г.

Одитен доклад 2015 г.

Одитно становище 2015 г.

Сборен отчет БО-3 2015 г.

Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.

Отчет СЕС-3-РА 2015 г.

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.

Отчет Б-3 с код 33 2015 г.

 

Бюджет образовaние 2016

Заповед и формули

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ

Натурални  показатели

Разпределение средства

Заверка годишен финансов отчет 2014 г.

Пояснителни сведения 2014 г.

Счетоводен баланс 2014 г.

Одитен доклад 2014 г.

Одитно становище 2014 г.

Сборен отчет БО-3 2014 г.

Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.

Отчет СЕС-3-РА 2014 г.

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.

Отчет Б-3 с код 33 2014 г.

Бюджет образовaние 2015

Заповед и формули

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ

Натурални  показатели

Разпределение средства

Бюджет образовaние 2014

Заповед и формули

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ

Натурални  показатели

Разпределение средства

Бюджет на община Елхово 2013

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на община Елхово:

Решение

Становище

Одитен доклад

Баланс

Отчет за изпълнение на бюджета

Отчет за изпълнение на ИБСФ

Обяснителна записка

Бюджет образовaние 2013

Заповед и формули

Разчетни показатели

Разпределение средства

Бюджет 2012 г. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Бояново

Бюджет 2012 г.

Отчет към 31.03.2012 г.

 

Бюджет 2012 г. – ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово

Бюджет 2012 г.

Отчет към 31.03.2012 г.

Бюджет образовaние 2012

Заповед и формули

Разчетни показатели

Разпределение средства

Бюджетен календар 2012г.

Бюджетен календар

Бюджетен календар 2011г.

Бюджетен календар

Проектобюджет 2011г.

Материали за публично обсъждане

Списък на текущите ремонти по населени места

Бюджет образовaние 2011

Заповед и формули

Разчетни показатели

Разпределение средства

Бюджет 2010г.

Бюджетът на община Елхово за 2010г. е в размер в размер на 8 070 хил.лв., в т.ч. държавни дейности, вкл. дофинансиране – 4 430 хил.лв. и местни дейности – 3 640 хил.лв.

Пълния текст на Бюджет 2010 можете да изтеглите от тук.

 

Бюджет образовaние 2010

Единни разходни стандарти

Формули

Натурални показтели

Разпределение средства


Отчет за изпълнението на бюджета на община Елхово за 2009 г.

На проведено заседание на Общински съвет – Елхово с решение № 287/21/1 по Протокол №21/ 21.04.2009г. бе приет сборния бюджет на община Елхово за 2009г. в размер на 9 292хил.лв., в т.ч. държавни дейности 4 921хил.лв. и местни дейности 4 371хил.лв.

Пълния текст на отчета за изпълнение на бюджета на община Елхово за 2009г. можете да изтеглите от тук

Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти

Версия за печат
Вторник, 25 Април 2017 / 16:28 часа

Времето в Елхово

Елхово
Слънчево
22°C
Усеща се като: 22°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 21%
Вятър: 3 m/s ИЮИ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:18
Залез: 20:06