Бюджет

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:21

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2019г.

Отчет за второто тримесечие[1] – дата на качване 08.08.2019г.

Отчет за първото тримесечие[2] – дата на качване 30.04.2019г.

Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2019г.

Отчет за месец юли[3] – дата на качване 09.08.2019г.

Отчет за месец юни[4] – дата на качване 10.07.2019г.

Отчет за месец май[5] – дата на качване 10.06.2019г.

Отчет за месец април[6] – дата на качване 10.05.2019г.

Отчет за месец март[7] – дата на качване 10.04.2019г.

Отчет за месец февруари[8] – дата на качване 08.03.2019г.

Отчет за месец януари[9] – дата на качване 08.02.2019г.

Бюджет образовaние 2019г.

Заповед формули[10]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[11]

Сборен бюджет на община Елхово за 2019 г. – дата на качване 13.02.2019г.

Решение ОбС Бюджет 2019 г.[12]

Приходи 2019 г.[13]

Разходи 2019 г.[14]

Разходи по разпоредители 2019 г.[15]

Преходен остатък 2018 г.[16]

Поименен списък 2019 г.[17]

Разчет СЕС 2019 г.[18]

Пътни разходи 2019 г.[19]

Капиталови разходи § 40-00 2019 г.[20]

Погребални услуги 2019 г.[21]

Актуализирана прогноза 2019-2021 г.[22]

Второстепенни разпоредители 2019 г.[23]

Протокол публично обсъждане 2019 г.[24]

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2018г.

Отчет за четвъртото тримесечие[25] – дата на качване 13.02.2019г.

Отчет за третото тримесечие[26] – дата на качване 26.10.2018г.

Отчет за второто тримесечие[27] – дата на качване 27.07.2018г.

Отчет за първото тримесечие [28]– дата на качване 30.04.2018г.

 Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2018г.

Oтчет за месец декември[29] – дата на качване 10.01.2019г.

Oтчет за месец ноември[30] – дата на качване 10.12.2018г.

Oтчет за месец октомври[31]– дата на качване 09.11.2018г.

Oтчет за месец септември[32]– дата на качване 10.10.2018г.

Oтчет за месец август[33]– дата на качване 10.09.2018г.

Oтчет за месец юли[34]– дата на качване 09.08.2018г.

Oтчет за месец юни[35]– дата на качване 10.07.2018г.

Oтчет за месец май[36]– дата на качване 08.06.2018г.

Oтчет за месец април[37] – дата на качване 10.05.2018г.

Отчет за месец март[38] – дата на качване 10.04.2018г.

Отчет за месец февруари[39] – дата на качване 09.03.2018г.

 Отчет за месец януари[40] – дата на качване 09.02.2018г.

Сборен бюджет на община Елхово за 2018 г.

Приходи 2018 г.[41]

Разходи 2018 г.[42]

Разходи по разпоредители 2018 г.[43]

Преходен остатък 2017 г.[44]

Поименен списък 2018 г.[45]

Разчет СЕС 2018 г.[46]

Пътни разходи 2018 г.[47]

Капиталови разходи § 40-00 2018 г.[48]

Погребални услуги 2018 г.[49]

Актуализирана прогноза 2018-2020 г.[50]

Второстепенни разпоредители 2018 г.[51]

Протокол публично обсъждане 2018 г.[52]

Бюджет образовaние 2018г.

Заповед формули[53]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[54]

Заверка годишен финансов отчет 2017 г.

баланс[55]

одитен доклад[56]

отчет за касовото изпълнение[57]

отчет за приходите и разходите[58]

пояснителни сведения[59]

становище[60]

Сборен бюджет на община Елхово за 2017 г.

Приходи 2017 г.[61]

Разходи 2017 г.[62]

Разходи по разпоредители 2017 г.[63]

Преходен остатък 2016 г.[64]

Поименен списък 2017 г.[65]

Разчет СЕС 2017 г.[66]

Пътни разходи 2017 г.[67]

Капиталови разходи § 40-00 2017 г.[68]

Погребални услуги 2017 г.[69]

Актуализирана прогноза 2017-2019 г.[70]

Второстепенни разпоредители 2017 г.[71]

Протокол публично обсъждане 2017 г.[72]

Бюджет образовaние 2017

Заповед формули[73]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[74]

Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за месец януари[75]

Отчет за месец февруари[76]

Отчет за месец март[77]

Отчет за месец април[78] – дата на качване 10.05.2017г.

Отчет за месец май [79]– дата на качване 09.06.2017г.

Отчет за месец юни[80] – дата на качване 10.07.2017г.

Отчет за месец юли[81] – дата на качване 10.08.2017г.

Отчет за месец август[82] – дата на качване 08.09.2017г.

Отчет за месец септември[83] – дата на качване 10.10.2017г.

Отчет за месец октомври[84] – дата на качване 08.11.2017г.

Отчет за месец ноември[85] – дата на качване 08.12.2017г.

Отчет за месец декември[86] – дата на качване 10.01.2018г.

 

 Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за първото тримесечие[87] – дата на качване 11.05.2017г.

Отчет за второто тримесечие[88] – дата на качване 27.07.2017г.

Отчет за третото тримесечие[89] – дата на качване 26.10.2017г.

Отчет за четвъртото тримесечие[90] – дата на качване 23.02.2018г.

Заверка годишен финансов отчет 2016 г.

Пояснителни сведения 2016 г.[91]

Счетоводен баланс 2016 г.[92]

Отчет за приходите и разходите 2016 г.[93]

Одитен доклад 2016 г.[94]

Одитно становище 2016 г.[95]

Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.[96]

Отчет СЕС-3-РА 2016 г.[97]

Отчет Б-3  2016 г.[98]

Отчет Б-3 с код 33 2016 г.[99]

Сборен отчет 2016 г.[100]

 Заверка годишен финансов отчет 2015 г.

Пояснителни сведения 2015 г.[101]

Счетоводен баланс 2015 г.[102]

Отчет за приходите и разходите 2015 г.[103]

Одитен доклад 2015 г.[104]

Одитно становище 2015 г.[105]

Сборен отчет БО-3 2015 г.[106]

Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.[107]

Отчет СЕС-3-РА 2015 г.[108]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.[109]

Отчет Б-3 с код 33 2015 г.[110]

 

Бюджет образовaние 2016

Заповед и формули[111]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[112]

Натурални  показатели[113]

Разпределение средства[114]

Заверка годишен финансов отчет 2014 г.

Пояснителни сведения 2014 г.[115]

Счетоводен баланс 2014 г.[116]

Одитен доклад 2014 г.[117]

Одитно становище 2014 г.[118]

Сборен отчет БО-3 2014 г.[119]

Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.[120]

Отчет СЕС-3-РА 2014 г.[121]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.[122]

Отчет Б-3 с код 33 2014 г.[123]

Бюджет образовaние 2015

Заповед и формули[124]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[125]

Натурални  показатели[126]

Разпределение средства[127]

Бюджет образовaние 2014

Заповед и формули[128]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[129]

Натурални  показатели[130]

Разпределение средства[131]

Бюджет на община Елхово 2013

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на община Елхово:

Решение[132]

Становище[133]

Одитен доклад[134]

Баланс[135]

Отчет за изпълнение на бюджета[136]

Отчет за изпълнение на ИБСФ[137]

Обяснителна записка[138]

Бюджет образовaние 2013

Заповед и формули[139]

Разчетни показатели[140]

Разпределение средства[141]

Бюджет 2012 г. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Бояново

Бюджет 2012 г. [142]

Отчет към 31.03.2012 г.[143]

 

Бюджет 2012 г. – ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово

Бюджет 2012 г.[144]

Отчет към 31.03.2012 г.[145]

Бюджет образовaние 2012

Заповед и формули [146]

Разчетни показатели[147]

Разпределение средства[148]

Бюджетен календар 2012г.

Бюджетен календар [149]

Бюджетен календар 2011г.

Бюджетен календар [150]

Проектобюджет 2011г.

Материали за публично обсъждане [151]

Списък на текущите ремонти по населени места [152]

Бюджет образовaние 2011

Заповед и формули [153]

Разчетни показатели[154]

Разпределение средства[155]

Бюджет 2010г.

Бюджетът на община Елхово за 2010г. е в размер в размер на 8 070 хил.лв., в т.ч. държавни дейности, вкл. дофинансиране – 4 430 хил.лв. и местни дейности – 3 640 хил.лв.

Пълния текст на Бюджет 2010 можете да изтеглите от тук[156].

 

Бюджет образовaние 2010

Единни разходни стандарти [157]

Формули[158]

Натурални показтели[159]

Разпределение средства[160]


Отчет за изпълнението на бюджета на община Елхово за 2009 г.

На проведено заседание на Общински съвет – Елхово с решение № 287/21/1 по Протокол №21/ 21.04.2009г. бе приет сборния бюджет на община Елхово за 2009г. в размер на 9 292хил.лв., в т.ч. държавни дейности 4 921хил.лв. и местни дейности 4 371хил.лв.

Пълния текст на отчета за изпълнение на бюджета на община Елхово за 2009г. можете да изтеглите от тук[161]

Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти[162]

Endnotes:
 1. Отчет за второто тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/08/Тримесечен-отчет-30.06.2019.zip
 2. Отчет за първото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/05/Тримесечен-отчет-31.03.2019.zip
 3. Отчет за месец юли: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/08/отчет-м.Юли.zip
 4. Отчет за месец юни: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/отчет-м.Юни.zip
 5. Отчет за месец май: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/06/отчет-м.Май-1.zip
 6. Отчет за месец април: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/05/10.05.19-отчет-за-м.Април.zip
 7. Отчет за месец март: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/04/отчет-м.Март.zip
 8. Отчет за месец февруари: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/03/отчет-м.Февруари.zip
 9. Отчет за месец януари: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/отчет-м.Януари.zip
 10. Заповед формули: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/заповед-формули-.docx
 11. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Budjet-Obrazovanie-2019.xls
 12. Решение ОбС Бюджет 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Решение-ОбС-Бюджет-2019-г..pdf
 13. Приходи 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Приходи-2019-г..pdf
 14. Разходи 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Разходи-2019-г..pdf
 15. Разходи по разпоредители 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Разходи-по-разпоредители-2019-г..pdf
 16. Преходен остатък 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Преходен-остатък-2018-г..pdf
 17. Поименен списък 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Поименен-списък-2019-г..pdf
 18. Разчет СЕС 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Разчет-СЕС-2019-г..pdf
 19. Пътни разходи 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Пътни-разходи-2019-г..pdf
 20. Капиталови разходи § 40-00 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Капиталови-разходи-§40-00-2019-г..pdf
 21. Погребални услуги 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Погребални-услуги-2019-г..pdf
 22. Актуализирана прогноза 2019-2021 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Актуализирана-прогноза-2019-2021.pdf
 23. Второстепенни разпоредители 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Второстепенни-разпоредители-2019-г..pdf
 24. Протокол публично обсъждане 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Протокол-публично-обсъждане-2019-г..pdf
 25. Отчет за четвъртото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Тримесечен-отчет-31.12.2018.zip
 26. Отчет за третото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/10/Тримесечен-отчет.zip
 27. Отчет за второто тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Тримесечен-отчет-към-30.06.2018.zip
 28. Отчет за първото тримесечие : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/3.zip
 29. Oтчет за месец декември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/01/м.Декември-2018г.zip
 30. Oтчет за месец ноември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/12/отчет-м.Ноември-2018г.zip
 31. Oтчет за месец октомври: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/отчет-м.Октомври.zip
 32. Oтчет за месец септември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/10/отчет-м.Септември-2018г.zip
 33. Oтчет за месец август: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/отчет-м.Август-2018г.zip
 34. Oтчет за месец юли: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/08/Отчет-м.Юли-2018г.zip
 35. Oтчет за месец юни: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Отчет-м.Юни-2018г.zip
 36. Oтчет за месец май: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/06/отчет-за-месец-Май-2018г.zip
 37. Oтчет за месец април: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/05/отчет-м.Април-2018г.zip
 38. Отчет за месец март: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/отчет-за-месец-Март-2018г.zip
 39. Отчет за месец февруари: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/отчет-за-месец-Февруари-2018г.zip
 40. Отчет за месец януари: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Отчет-за-месец-Януари.zip
 41. Приходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Приходи-2018-г..pdf
 42. Разходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разходи-2018-г..pdf
 43. Разходи по разпоредители 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разходи-по-разпоредители-2018-г..pdf
 44. Преходен остатък 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Преходен-остатък-2017-г..pdf
 45. Поименен списък 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Поименен-списък-2018-г..pdf
 46. Разчет СЕС 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разчет-СЕС-2018-г..pdf
 47. Пътни разходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Пътни-разходи-2018-г..pdf
 48. Капиталови разходи § 40-00 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Капиталови-разходи-§40-00-2018-г..pdf
 49. Погребални услуги 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Погребални-услуги-2018-г..pdf
 50. Актуализирана прогноза 2018-2020 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Актуализирана-прогноза-2018-2020-г..pdf
 51. Второстепенни разпоредители 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Второстепенни-разпоредители-2018-г..pdf
 52. Протокол публично обсъждане 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Протокол-публично-обсъждане-2018-г..pdf
 53. Заповед формули: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/zapoved-f.doc
 54. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Budjet-Obrazovanie-2018.xls
 55. баланс: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/баланс.pdf
 56. одитен доклад: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/одитен-доклад.pdf
 57. отчет за касовото изпълнение: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/отчет-за-касовото-изпълнение.pdf
 58. отчет за приходите и разходите: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/отчет-за-приходите-и-разходите.pdf
 59. пояснителни сведения: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/пояснителни-сведения.pdf
 60. становище: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/становище.pdf
 61. Приходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prihodi-2017.pdf
 62. Разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi%202017.pdf
 63. Разходи по разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi-po-razporediteli-2017.pdf
 64. Преходен остатък 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prehoden-ostatak-2016.pdf
 65. Поименен списък 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/poimenen-spisak-2017.pdf
 66. Разчет СЕС 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razchet-SES-2017.pdf
 67. Пътни разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/patni-razhodi.pdf
 68. Капиталови разходи § 40-00 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/kapitalovi-razhodi-§-40-00.pdf
 69. Погребални услуги 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/pogrebalni-uslugi.pdf
 70. Актуализирана прогноза 2017-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/aktualizirana%20prognoza%202017-2019.pdf
 71. Второстепенни разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/vtorostepenni-razporediteli.pdf
 72. Протокол публично обсъждане 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/protokol-publichno-obsajdane.pdf
 73. Заповед формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Заповед-формули-2017.doc
 74. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Справка-по-чл.290-ал.2-от-ЗПУО-2017.xlsx
 75. Отчет за месец януари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/mesec-1.zip
 76. Отчет за месец февруари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/mfewruari.zip
 77. Отчет за месец март: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/3.zip
 78. Отчет за месец април: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Отчети-м.04.2017.zip
 79. Отчет за месец май : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/отчет-м.05.2017.zip
 80. Отчет за месец юни: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Месечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 81. Отчет за месец юли: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/отчет-м.07.2017.zip
 82. Отчет за месец август: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-м.08.2017.zip
 83. Отчет за месец септември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Отчет-за-месец-Септември.zip
 84. Отчет за месец октомври: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Отчет-за-месец-Октомври.zip
 85. Отчет за месец ноември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/Отчет-за-месец-Ноември.zip
 86. Отчет за месец декември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/Отчет-за-месец-Декември-2017г.zip
 87. Отчет за първото тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Тримесечни-отчети-31.03.2017.zip
 88. Отчет за второто тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Тримесечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 89. Отчет за третото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Тримесечни-отчети-към-30.09.2017.zip
 90. Отчет за четвъртото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Тримесечни-отчети-към-31.12.2017.zip
 91. Пояснителни сведения 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Пояснителни-сведения-2016-г..doc
 92. Счетоводен баланс 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Счетоводен-баланс-2016-г..pdf
 93. Отчет за приходите и разходите 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-за-приходите-и-разходите-2016-г..pdf
 94. Одитен доклад 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитен-доклад-2016-г..pdf
 95. Одитно становище 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитно-становище-2016-г..pdf
 96. Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-КСФ-2016-г..pdf
 97. Отчет СЕС-3-РА 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-РА-2016-г..pdf
 98. Отчет Б-3  2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-2016-г..pdf
 99. Отчет Б-3 с код 33 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-код-33-2016-г..pdf
 100. Сборен отчет 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Сборен-отчет-2016-г..pdf
 101. Пояснителни сведения 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/poiasnitelni_svedenia_2015.doc
 102. Счетоводен баланс 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/БАЛАНС.pdf
 103. Отчет за приходите и разходите 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОПР.pdf
 104. Одитен доклад 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТЕН-ДОКЛАД.pdf
 105. Одитно становище 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТНО-СТАНОВИЩЕ.pdf
 106. Сборен отчет БО-3 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-БО-3.pdf
 107. Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-КСФ.pdf
 108. Отчет СЕС-3-РА 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-РА.pdf
 109.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-ДЕС.pdf
 110. Отчет Б-3 с код 33 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-КОД-33.pdf
 111. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/заповед-формули.doc
 112. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разчетни-показатели-по-ЗДБРБ-за-2016.docx
 113. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/натурални-показатели-ВРБ-01.01.2016.doc
 114. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разпределение-на-средствата-по-ЗДБРБ-за-2016.xls
 115. Пояснителни сведения 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/poiasnitelni_svedenia_2014.doc
 116. Счетоводен баланс 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/schetovoden-balans-2014.pdf
 117. Одитен доклад 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditen-doklad.pdf
 118. Одитно становище 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditno-stanovi6te.pdf
 119. Сборен отчет БО-3 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/sboren-otcet-BO-3-2014.pdf
 120. Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-KSF-2014.pdf
 121. Отчет СЕС-3-РА 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-RA-2014.pdf
 122.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-DEC-2014.pdf
 123. Отчет Б-3 с код 33 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-B-3-s-kod-33-2014.pdf
 124. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/zapoved-obr-2015.doc
 125. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-ZDBRB-2015.doc
 126. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-2015.doc
 127. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/RS-obr-ZDBRB-2015.xls
 128. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/zapoved-za-utvyrjdavane-na-formuli.doc
 129. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NSP-po-ZBRB-2014.doc
 130. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NP-po-admin-01.01.2014.doc
 131. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/RSP-po-ZDBRB-2014.xls
 132. Решение: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/reshenie-352.pdf
 133. Становище: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditno-stanovishte.pdf
 134. Одитен доклад: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditen-doklad.pdf
 135. Баланс: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/balans.pdf
 136. Отчет за изпълнение на бюджета: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_budjet.pdf
 137. Отчет за изпълнение на ИБСФ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_IBSF.pdf
 138. Обяснителна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/obqsnitelna-zapiska.pdf
 139. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/zapovedi-i-formuli2013.doc
 140. Разчетни показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razchetni-pokazateli2013.doc
 141. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie-sredstva2013.xls
 142. Бюджет 2012 г. : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet2.xls
 143. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Boqnovo-03.20123.xls
 144. Бюджет 2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet1.xls
 145. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Granitovo-03.2012.xls
 146. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zapoved-f.doc
 147. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/RP-po-ZDBRB-2012.doc
 148. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/RS-po-ZDBRB-2012.xls
 149. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/budjeten-kalendar-2012.doc
 150. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/bk2011.doc
 151. Материали за публично обсъждане : http://wp-content/uploads/2012/06/M-li_publ.obs-ne.doc
 152. Списък на текущите ремонти по населени места : http://wp-content/uploads/2012/06/TR-naseleni_mesta.xls
 153. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zf.doc
 154. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/rp.doc
 155. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/rs.xls
 156. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/budjet-Internet.doc
 157. Единни разходни стандарти : http://wp-content/uploads/2012/06/razhodni-standarti.doc
 158. Формули: http://wp-content/uploads/2012/06/formuli1.doc
 159. Натурални показтели: http://wp-content/uploads/2012/06/naturalni_pokazateli.xls
 160. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie.xls
 161. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/Ot4et_2009_-_Internet.doc
 162. Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти: index.php?page_id=3078

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2040