Бюджет

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2018г.

Отчет за първото тримесечие [1]– дата на качване 30.04.2018г.

 Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2018г.

Oтчет за месец април[2] – дата на качване 10.05.2018г.

Отчет за месец март[3] – дата на качване 10.04.2018г.

Отчет за месец февруари[4] – дата на качване 09.03.2018г.

 Отчет за месец януари[5] – дата на качване 09.02.2018г.

Сборен бюджет на община Елхово за 2018 г.

Приходи 2018 г.[6]

Разходи 2018 г.[7]

Разходи по разпоредители 2018 г.[8]

Преходен остатък 2017 г.[9]

Поименен списък 2018 г.[10]

Разчет СЕС 2018 г.[11]

Пътни разходи 2018 г.[12]

Капиталови разходи § 40-00 2018 г.[13]

Погребални услуги 2018 г.[14]

Актуализирана прогноза 2018-2020 г.[15]

Второстепенни разпоредители 2018 г.[16]

Протокол публично обсъждане 2018 г.[17]

Бюджет образовaние 2018г.

Заповед формули[18]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[19]

Сборен бюджет на община Елхово за 2017 г.

Приходи 2017 г.[20]

Разходи 2017 г.[21]

Разходи по разпоредители 2017 г.[22]

Преходен остатък 2016 г.[23]

Поименен списък 2017 г.[24]

Разчет СЕС 2017 г.[25]

Пътни разходи 2017 г.[26]

Капиталови разходи § 40-00 2017 г.[27]

Погребални услуги 2017 г.[28]

Актуализирана прогноза 2017-2019 г.[29]

Второстепенни разпоредители 2017 г.[30]

Протокол публично обсъждане 2017 г.[31]

Бюджет образовaние 2017

Заповед формули[32]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[33]

Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за месец януари[34]

Отчет за месец февруари[35]

Отчет за месец март[36]

Отчет за месец април[37] – дата на качване 10.05.2017г.

Отчет за месец май [38]– дата на качване 09.06.2017г.

Отчет за месец юни[39] – дата на качване 10.07.2017г.

Отчет за месец юли[40] – дата на качване 10.08.2017г.

Отчет за месец август[41] – дата на качване 08.09.2017г.

Отчет за месец септември[42] – дата на качване 10.10.2017г.

Отчет за месец октомври[43] – дата на качване 08.11.2017г.

Отчет за месец ноември[44] – дата на качване 08.12.2017г.

Отчет за месец декември[45] – дата на качване 10.01.2018г.

 

 Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за първото тримесечие[46] – дата на качване 11.05.2017г.

Отчет за второто тримесечие[47] – дата на качване 27.07.2017г.

Отчет за третото тримесечие[48] – дата на качване 26.10.2017г.

Отчет за четвъртото тримесечие[49] – дата на качване 23.02.2018г.

Заверка годишен финансов отчет 2016 г.

Пояснителни сведения 2016 г.[50]

Счетоводен баланс 2016 г.[51]

Отчет за приходите и разходите 2016 г.[52]

Одитен доклад 2016 г.[53]

Одитно становище 2016 г.[54]

Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.[55]

Отчет СЕС-3-РА 2016 г.[56]

Отчет Б-3  2016 г.[57]

Отчет Б-3 с код 33 2016 г.[58]

Сборен отчет 2016 г.[59]

 Заверка годишен финансов отчет 2015 г.

Пояснителни сведения 2015 г.[60]

Счетоводен баланс 2015 г.[61]

Отчет за приходите и разходите 2015 г.[62]

Одитен доклад 2015 г.[63]

Одитно становище 2015 г.[64]

Сборен отчет БО-3 2015 г.[65]

Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.[66]

Отчет СЕС-3-РА 2015 г.[67]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.[68]

Отчет Б-3 с код 33 2015 г.[69]

 

Бюджет образовaние 2016

Заповед и формули[70]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[71]

Натурални  показатели[72]

Разпределение средства[73]

Заверка годишен финансов отчет 2014 г.

Пояснителни сведения 2014 г.[74]

Счетоводен баланс 2014 г.[75]

Одитен доклад 2014 г.[76]

Одитно становище 2014 г.[77]

Сборен отчет БО-3 2014 г.[78]

Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.[79]

Отчет СЕС-3-РА 2014 г.[80]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.[81]

Отчет Б-3 с код 33 2014 г.[82]

Бюджет образовaние 2015

Заповед и формули[83]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[84]

Натурални  показатели[85]

Разпределение средства[86]

Бюджет образовaние 2014

Заповед и формули[87]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[88]

Натурални  показатели[89]

Разпределение средства[90]

Бюджет на община Елхово 2013

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на община Елхово:

Решение[91]

Становище[92]

Одитен доклад[93]

Баланс[94]

Отчет за изпълнение на бюджета[95]

Отчет за изпълнение на ИБСФ[96]

Обяснителна записка[97]

Бюджет образовaние 2013

Заповед и формули[98]

Разчетни показатели[99]

Разпределение средства[100]

Бюджет 2012 г. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Бояново

Бюджет 2012 г. [101]

Отчет към 31.03.2012 г.[102]

 

Бюджет 2012 г. – ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово

Бюджет 2012 г.[103]

Отчет към 31.03.2012 г.[104]

Бюджет образовaние 2012

Заповед и формули [105]

Разчетни показатели[106]

Разпределение средства[107]

Бюджетен календар 2012г.

Бюджетен календар [108]

Бюджетен календар 2011г.

Бюджетен календар [109]

Проектобюджет 2011г.

Материали за публично обсъждане [110]

Списък на текущите ремонти по населени места [111]

Бюджет образовaние 2011

Заповед и формули [112]

Разчетни показатели[113]

Разпределение средства[114]

Бюджет 2010г.

Бюджетът на община Елхово за 2010г. е в размер в размер на 8 070 хил.лв., в т.ч. държавни дейности, вкл. дофинансиране – 4 430 хил.лв. и местни дейности – 3 640 хил.лв.

Пълния текст на Бюджет 2010 можете да изтеглите от тук[115].

 

Бюджет образовaние 2010

Единни разходни стандарти [116]

Формули[117]

Натурални показтели[118]

Разпределение средства[119]


Отчет за изпълнението на бюджета на община Елхово за 2009 г.

На проведено заседание на Общински съвет – Елхово с решение № 287/21/1 по Протокол №21/ 21.04.2009г. бе приет сборния бюджет на община Елхово за 2009г. в размер на 9 292хил.лв., в т.ч. държавни дейности 4 921хил.лв. и местни дейности 4 371хил.лв.

Пълния текст на отчета за изпълнение на бюджета на община Елхово за 2009г. можете да изтеглите от тук[120]

Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти[121]

Endnotes:
 1. Отчет за първото тримесечие : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/3.zip
 2. Oтчет за месец април: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/05/отчет-м.Април-2018г.zip
 3. Отчет за месец март: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/отчет-за-месец-Март-2018г.zip
 4. Отчет за месец февруари: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/отчет-за-месец-Февруари-2018г.zip
 5. Отчет за месец януари: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Отчет-за-месец-Януари.zip
 6. Приходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Приходи-2018-г..pdf
 7. Разходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разходи-2018-г..pdf
 8. Разходи по разпоредители 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разходи-по-разпоредители-2018-г..pdf
 9. Преходен остатък 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Преходен-остатък-2017-г..pdf
 10. Поименен списък 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Поименен-списък-2018-г..pdf
 11. Разчет СЕС 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разчет-СЕС-2018-г..pdf
 12. Пътни разходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Пътни-разходи-2018-г..pdf
 13. Капиталови разходи § 40-00 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Капиталови-разходи-§40-00-2018-г..pdf
 14. Погребални услуги 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Погребални-услуги-2018-г..pdf
 15. Актуализирана прогноза 2018-2020 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Актуализирана-прогноза-2018-2020-г..pdf
 16. Второстепенни разпоредители 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Второстепенни-разпоредители-2018-г..pdf
 17. Протокол публично обсъждане 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Протокол-публично-обсъждане-2018-г..pdf
 18. Заповед формули: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/zapoved-f.doc
 19. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Budjet-Obrazovanie-2018.xls
 20. Приходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prihodi-2017.pdf
 21. Разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi%202017.pdf
 22. Разходи по разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi-po-razporediteli-2017.pdf
 23. Преходен остатък 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prehoden-ostatak-2016.pdf
 24. Поименен списък 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/poimenen-spisak-2017.pdf
 25. Разчет СЕС 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razchet-SES-2017.pdf
 26. Пътни разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/patni-razhodi.pdf
 27. Капиталови разходи § 40-00 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/kapitalovi-razhodi-§-40-00.pdf
 28. Погребални услуги 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/pogrebalni-uslugi.pdf
 29. Актуализирана прогноза 2017-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/aktualizirana%20prognoza%202017-2019.pdf
 30. Второстепенни разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/vtorostepenni-razporediteli.pdf
 31. Протокол публично обсъждане 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/protokol-publichno-obsajdane.pdf
 32. Заповед формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Заповед-формули-2017.doc
 33. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Справка-по-чл.290-ал.2-от-ЗПУО-2017.xlsx
 34. Отчет за месец януари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/mesec-1.zip
 35. Отчет за месец февруари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/mfewruari.zip
 36. Отчет за месец март: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/3.zip
 37. Отчет за месец април: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Отчети-м.04.2017.zip
 38. Отчет за месец май : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/отчет-м.05.2017.zip
 39. Отчет за месец юни: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Месечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 40. Отчет за месец юли: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/отчет-м.07.2017.zip
 41. Отчет за месец август: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-м.08.2017.zip
 42. Отчет за месец септември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Отчет-за-месец-Септември.zip
 43. Отчет за месец октомври: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Отчет-за-месец-Октомври.zip
 44. Отчет за месец ноември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/Отчет-за-месец-Ноември.zip
 45. Отчет за месец декември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/Отчет-за-месец-Декември-2017г.zip
 46. Отчет за първото тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Тримесечни-отчети-31.03.2017.zip
 47. Отчет за второто тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Тримесечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 48. Отчет за третото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Тримесечни-отчети-към-30.09.2017.zip
 49. Отчет за четвъртото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Тримесечни-отчети-към-31.12.2017.zip
 50. Пояснителни сведения 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Пояснителни-сведения-2016-г..doc
 51. Счетоводен баланс 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Счетоводен-баланс-2016-г..pdf
 52. Отчет за приходите и разходите 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-за-приходите-и-разходите-2016-г..pdf
 53. Одитен доклад 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитен-доклад-2016-г..pdf
 54. Одитно становище 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитно-становище-2016-г..pdf
 55. Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-КСФ-2016-г..pdf
 56. Отчет СЕС-3-РА 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-РА-2016-г..pdf
 57. Отчет Б-3  2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-2016-г..pdf
 58. Отчет Б-3 с код 33 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-код-33-2016-г..pdf
 59. Сборен отчет 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Сборен-отчет-2016-г..pdf
 60. Пояснителни сведения 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/poiasnitelni_svedenia_2015.doc
 61. Счетоводен баланс 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/БАЛАНС.pdf
 62. Отчет за приходите и разходите 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОПР.pdf
 63. Одитен доклад 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТЕН-ДОКЛАД.pdf
 64. Одитно становище 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТНО-СТАНОВИЩЕ.pdf
 65. Сборен отчет БО-3 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-БО-3.pdf
 66. Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-КСФ.pdf
 67. Отчет СЕС-3-РА 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-РА.pdf
 68.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-ДЕС.pdf
 69. Отчет Б-3 с код 33 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-КОД-33.pdf
 70. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/заповед-формули.doc
 71. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разчетни-показатели-по-ЗДБРБ-за-2016.docx
 72. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/натурални-показатели-ВРБ-01.01.2016.doc
 73. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разпределение-на-средствата-по-ЗДБРБ-за-2016.xls
 74. Пояснителни сведения 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/poiasnitelni_svedenia_2014.doc
 75. Счетоводен баланс 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/schetovoden-balans-2014.pdf
 76. Одитен доклад 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditen-doklad.pdf
 77. Одитно становище 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditno-stanovi6te.pdf
 78. Сборен отчет БО-3 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/sboren-otcet-BO-3-2014.pdf
 79. Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-KSF-2014.pdf
 80. Отчет СЕС-3-РА 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-RA-2014.pdf
 81.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-DEC-2014.pdf
 82. Отчет Б-3 с код 33 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-B-3-s-kod-33-2014.pdf
 83. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/zapoved-obr-2015.doc
 84. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-ZDBRB-2015.doc
 85. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-2015.doc
 86. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/RS-obr-ZDBRB-2015.xls
 87. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/zapoved-za-utvyrjdavane-na-formuli.doc
 88. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NSP-po-ZBRB-2014.doc
 89. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NP-po-admin-01.01.2014.doc
 90. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/RSP-po-ZDBRB-2014.xls
 91. Решение: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/reshenie-352.pdf
 92. Становище: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditno-stanovishte.pdf
 93. Одитен доклад: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditen-doklad.pdf
 94. Баланс: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/balans.pdf
 95. Отчет за изпълнение на бюджета: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_budjet.pdf
 96. Отчет за изпълнение на ИБСФ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_IBSF.pdf
 97. Обяснителна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/obqsnitelna-zapiska.pdf
 98. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/zapovedi-i-formuli2013.doc
 99. Разчетни показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razchetni-pokazateli2013.doc
 100. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie-sredstva2013.xls
 101. Бюджет 2012 г. : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet2.xls
 102. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Boqnovo-03.20123.xls
 103. Бюджет 2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet1.xls
 104. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Granitovo-03.2012.xls
 105. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zapoved-f.doc
 106. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/RP-po-ZDBRB-2012.doc
 107. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/RS-po-ZDBRB-2012.xls
 108. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/budjeten-kalendar-2012.doc
 109. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/bk2011.doc
 110. Материали за публично обсъждане : http://wp-content/uploads/2012/06/M-li_publ.obs-ne.doc
 111. Списък на текущите ремонти по населени места : http://wp-content/uploads/2012/06/TR-naseleni_mesta.xls
 112. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zf.doc
 113. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/rp.doc
 114. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/rs.xls
 115. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/budjet-Internet.doc
 116. Единни разходни стандарти : http://wp-content/uploads/2012/06/razhodni-standarti.doc
 117. Формули: http://wp-content/uploads/2012/06/formuli1.doc
 118. Натурални показтели: http://wp-content/uploads/2012/06/naturalni_pokazateli.xls
 119. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie.xls
 120. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/Ot4et_2009_-_Internet.doc
 121. Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти: index.php?page_id=3078

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2040