Декларации по ЗПКОНПИ – чл.35, ал.1, т.1 т.2 т.3 и т.4

by Община Елхово | 1 август 2018 10:22

Кметове на кметства

Димитър Бившев – т.1 и т.2[1] 
Дянка Славова – т.1 и т.2[2] 
Елена Танчева – т.1 и т.2[3] 
Желязка Стоянова – т.1 и т.2[4] 
Киро Хаджиев – т.1 и т.2[5] 
Кръстьо Драганов – т.1 и т.2 
Мара Калчева– т.1 и т.2[6] 
Мария Желева – т.1 и т.2[7] 
Петър Върбанов – т.1 и т.2[8] 
Сашо Ангелов– т.1 и т.2 [9]
Стефан Пеев– т.1 и т.2[10] 
Христо Гечев– т.1 и т.2 [11]

Общински дружества

Христо Петев – т.1 и т.2[12] 
Даниела Минкова – т.1 и т.2  
Стоян Габров – т.1 и т.2[13] 

Endnotes:
 1. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Димитър_Бевшев-201806051036-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 2. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/ДЯНКА_СЛАВОВА-201806061131-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 3. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/ЕЛЕНА_ТАНЧЕВА-201806051647-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 4. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/желязка-стоянова.pdf
 5. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Киро_Хаджиев-201806071353-ZPKONPI_D35A1T4.pdf
 6. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/mkal4eva.pdf
 7. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Мария__Желева-201806051133-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 8. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Петър_Върбанов-201806071758-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 9. т.2 : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Сашо_Ангелов-201806071511-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 10. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Стефан_Пеев-201806060832-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 11.  т.2 : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Христо_Гечев-201806071137-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
 12. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/petev.pdf
 13. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/Стоян_Габров-201806061425-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=22961