Субсидии на превозвачи

by Община Елхово | 11 февруари 2019 15:40

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.[1]

Endnotes:
  1. Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/отчет-1.docx

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=23499