Избори за членове на ЕП 2019

by Община Елхово | 26 март 2019 11:14

Указ № 53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.[1]

 

Заповеди на кмета[2]

 

Решения на ЦИК[3]

 

Съобщения[4]

 

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на ЕП 2019г.[5]

 

РИК[6]

 

ЦИК[7]

 

Разяснителна кампания на ЦИК (видео)[8]

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци[9]

 

Endnotes:
  1. Указ № 53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135927
  2. Заповеди на кмета: http://elhovobg.org/?page_id=24017
  3. Решения на ЦИК: http://elhovobg.org/?page_id=24021
  4. Съобщения: http://elhovobg.org/?page_id=24025
  5. Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на ЕП 2019г.: http://elhovobg.org/?page_id=24079
  6. РИК: https://rik31.cik.bg/ep2019
  7. ЦИК: https://www.cik.bg/
  8. Разяснителна кампания на ЦИК (видео): https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video
  9. Списък на заличените лица от избирателните списъци: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/05/fpzaled_28-07-00.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=23877