Местни избори 2019

by Община Елхово | 12 август 2019 16:45

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.[1]

ЦИК[2]

Заповеди на кмета[3]

Консултации за ОИК[4]

Съобщения[5]

Избирателни списъци[6]

Endnotes:
  1. Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=DD3B119785049960AD13549F90331409?idMat=139569
  2. ЦИК: https://www.cik.bg/
  3. Заповеди на кмета: http://elhovobg.org/?page_id=25130
  4. Консултации за ОИК: http://elhovobg.org/?page_id=25133
  5. Съобщения: http://elhovobg.org/?page_id=25138
  6. Избирателни списъци: http://elhovobg.org/?page_id=25141

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=25122