Общински план за развитие

by Община Елхово | 14 юни 2012 14:38

Общински план за развитие 2014-2020 г.[1]

Приложения[2] 

Общински план за развитие 2007-2013 г.[3]

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2010г.[4]

Endnotes:
  1. Общински план за развитие 2014-2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/10/OPR-2014-2020.doc
  2. Приложения: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/10/prilojeniq-2014-2020.rar
  3. Общински план за развитие 2007-2013 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/Elhovo_Plan_sendLast.doc
  4. Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2010г.: http://wp-content/uploads/2012/06/programa-2010.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=4340