Етажна собственост

by Община Елхово | 6 юни 2012 15:53

Покана за свикване на общо събрание на собствениците на етажната собственост[1]

Закон за управление на етажната собственост[2]

Заповед [3]

Книга на собствениците /образец/[4]

Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост[5]

Покана за свикване на общо събрание от контролния съвет /образец/[6]

Протокол от заседане на Управителниа съвет /образец/[7]

Разписка за връчена покана за общо събрание /образец/[8]

Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание /образец/[9]

Уведомление /образец/[10]

Наръчник на собственици и обитатели, живеещи в сгради в режим на етажна собственост [11]

Протокол за проведено общо събрание /образец/[12]

Протокол за връчена покана /образец/[13]

Покана за общо събрание, съгласно чл. 13 от ЗУЕС /образец/[14]

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците[15]

Искане[16]

Протокол от заседание на контролния съвет на етажната собственост[17]

Опис на приложените документи към Заявление за вписване на сгради в режим на етажна собственост[18]

 

Endnotes:
 1. Покана за свикване на общо събрание на собствениците на етажната собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/pokana-za-sybranie.doc
 2. Закон за управление на етажната собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/ZAKON-ETAJNA-SOBSTVENOST.pdf
 3. Заповед : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/Zapoved-na-MRRB.pdf
 4. Книга на собствениците /образец/: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/NOVA_kniga-na-sobstvenicite.doc
 5. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/NOV_primeren-pravilnik-za-vytreshniq-red.doc
 6. Покана за свикване на общо събрание от контролния съвет /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/pokana%20za%20svikvane%20na%20ob6to%20sabranie%20ot%20kontrolen%20savet.doc
 7. Протокол от заседане на Управителниа съвет /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/PROTOKOL%20OT%20PROVEDENO%20ZASEDANIE%20NA%20UPRAVITELEN%20SAVET.doc
 8. Разписка за връчена покана за общо събрание /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/razpiska%20za%20vrachena%20pokana.doc
 9. Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/SAOB6TENIE%20ZA%20IZGOTVEN%20PROTOKOL%20OT%20PROVEDENO%20OB6TO%20SABRANIE.doc
 10. Уведомление /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/ZAQVLENIE/zaqvlenie-etajna%20sobstvenost.doc
 11. Наръчник на собственици и обитатели, живеещи в сгради в режим на етажна собственост : http://wp-content/uploads/etajna/nara4nik%20na%20sobstv%20i%20obitat.doc
 12. Протокол за проведено общо събрание /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/primeren_protokol%20za%20provedeno%20ob6to%20sabranie.doc
 13. Протокол за връчена покана /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/protokol%20za%20vra4ena%20pokana.doc
 14. Покана за общо събрание, съгласно чл. 13 от ЗУЕС /образец/: http://wp-content/uploads/etajna/etajna_dop/3-1_pokana_za_obshto_sabranie.doc
 15. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/NOVO_sporazumenie-za-syzdavane-na-sdrujenie-na-sobstvenicite.doc
 16. Искане: http://wp-content/uploads/etajna/etajna_dop/iskane.doc
 17. Протокол от заседание на контролния съвет на етажната собственост: http://wp-content/uploads/etajna/etajna_dop/protokol%20ot%20zasedanie%20na%20kontrolen%20savet.doc
 18. Опис на приложените документи към Заявление за вписване на сгради в режим на етажна собственост: http://wp-content/uploads/etajna/etajna_dop/OPIS%20NA%20DOKUMENTI.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=4399