Контакти

Публикувано от: Община Елхово | 7 юни 2012

Община Елхово

БУЛСТАТ 000970165

Администрация
Адрес:
ул. Търговска 13
област Ямбол
град Елхово
Република България
8700

Телефон: +359 478 88004 /централа/

Fax: +359 478 88034

e-mail: obshtina@elhovobg.org[1]

Website: http://www.elhovobg.org

 

 

Работно време на Общинска администрация:

всеки работен ден от 8,00 ч до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

Работното време на служителите в „Центъра за услуги и информация на гражданите” от 8,00 ч до 17,00 ч., като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа, с горепосочената продължителност. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работа на ЦУИГ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч.

 

 

Подаване на сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и за предложения за подобрение на политиките по отпадъците в рамките на община Елхово:

Телефони: 0478/81 269;     0478/88 038

e-mail: g.kirova@elhovobg.org[2]

 

Endnotes:
  1. obshtina@elhovobg.org: mailto:obshtina@elhovobg.org
  2. g.kirova@elhovobg.org: mailto:g.kirova@elhovobg.org

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=894