Статистическа информация

by Община Елхово | 16 юли 2012 14:52

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2007-2011 ГОДИНА[1]

ЛИНКОВЕ КЪМ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 г. :
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/Obshtina.aspx?obl=JAM&obs=JAM07[2]

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ И ВЪЗРАСТ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R1.aspx?OBS=JAM07[3]

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ВЪЗРАСТ И ЮРИДИЧЕСКО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R4.aspx?OBS=JAM07[4]

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ВЪЗРАСТ И ФАКТИЧЕСКО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R5.aspx?OBS=JAM07[5]

НАСЕЛЕНИЕ НА 7 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R6.aspx?OBS=JAM07[6]

НАСЕЛЕНИЕ НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ И ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R14.aspx?OBS=JAM07[7]

Endnotes:
  1. НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2007-2011 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/07/Minicipal-Elhovo-static.xls
  2. http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/Obshtina.aspx?obl=JAM&obs=JAM07: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/Obshtina.aspx?obl=JAM&obs=JAM07
  3. http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R1.aspx?OBS=JAM07: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R1.aspx?OBS=JAM07
  4. http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R4.aspx?OBS=JAM07: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R4.aspx?OBS=JAM07
  5. http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R5.aspx?OBS=JAM07: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R5.aspx?OBS=JAM07
  6. http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R6.aspx?OBS=JAM07: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R6.aspx?OBS=JAM07
  7. http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R14.aspx?OBS=JAM07: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R14.aspx?OBS=JAM07

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=8955